Läs mer om finlands lucia: Finlands Lucia

 

Den första kända lucian i Sverige uppträdde 1764 på en herrgård i Västergötland och bjöd kaffe

på sängen. 1893 uppträdde Lucia första gången på Skansen. Från Skansen spred sig den

nyintroducerade julseden snart till skolor och föreningar runtom i Sverige och nådde också

Finlands svenskbygder. Ett tidigt belägg har vi från Svenska fruntimmersskolan i Åbo där

man skulle ha haft en lucia redan 1898. Vi vet att det 1913 förekom en lucia på Vörå

Folkhögskola och på Högvalla husmodersskola har seden med en lussande Lucia upprätthållits

från 1919. Hela Finlands första Lucia korades år 1936 av föreningen Brage i Vasa. Den officiella

Finlands Lucia[9] väljs sedan 1950-talet i en omröstning som ordnas av Samfundet Folkhälsan,

den svenskspråkiga tidningen Hufvudstadsbladet och Svenska Yle[10] och hon kröns i

Helsingfors domkyrka. Därefter kör kortegen genom centrala Helsingfors. Samtidigt har många

svensk- och tvåspråkiga kommuner egna lucior, och i många finlandssvenska dagstidningar

röstas lokala lucior fram. Daghem och skolor ordnar egna tåg. Källa Wikipedia

 

 

 

 

 

Finsk – Sankta Lucia, Pyhä Lucia